Yogease  Södra Järnvägsgatan 38

Ingång via Magasingränd på södra sidan av huset

http://www.friskvardskompaniet.se